I nuläget vill nästan varje ny kund ha en mobil version av sin webbplats. Det är nästan nödvändigt i dagsläget.

Inom webbdesign och utveckling går utvecklingen just nu så snabbt att vi snart kommer vara oförmögna att hänga med i den ändlösa strömmen av nya upplösningarna och enheter som dyker upp. För många webbplatser skulle man behöva skapa en webbplats version för varje upplösning och ny enhet, detta skulle vara omöjligt, eller åtminstone opraktiskt. Men finns det ett annat alternativ?

Responsive Design

Responsive design är den metod som antyder att design bör reagera på användarens beteende baserat på skärmstorlek, plattform och orientering. Lösningen består av en blandning av flexibla layouter, bilder och en smart användning av CSS mediafrågor. När användaren växlar från sin bärbara dator till iPad eller mobil, skall hemsidan automatiskt byta till användarens upplösning, bildstorlek och inställningar. Med andra ord skall hemsidan har tekniken för att automatiskt svara på användarens preferenser. Detta eliminerar behovet av en annan version och utvecklingsfas för varje ny pryl på marknaden.